Ole osana

tiedettäLuovuta näytteesi Helsingin Biopankille

ja ole osana suomalaista tutkimusta


Luovuttamalla näytteesi

Helsingin Biopankille olet mukana ehkäisemässä sairauksia, kehittämässä hoitoja, edistämässä terveyttä ja mahdollistamassa suomalaisen biopankkitutkimuksen.Jokainen näyte on tärkeä tieteelle.

 • Lataa selvitys näytteenantajalle
 • Lataa biopankkisuostumus
 • Näytteen antaminen on vapaaehtoista

  Näytteiden keräys ja käyttö biopankkitutkimuksessa perustuu näytteenantajan vapaaehtoiseen suostumukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa.


  Perehdy biopankin selvitykseen näytteenantajalle ja täytä biopankkisuostumus. Palauta biopankkisuostumus postitse kirjekuoressa osoitteeseen.  HUS, Helsingin Biopankki

  Info HUSBI

  Tunnus 5000493

  00003 VASTAUSLÄHETYS
  Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita. Lähetämme sinulle postitse kopion suostumuksesta sekä tiedon siitä, koska voit käydä luovuttamassa verinäytteen (10 ml) HUSLABin näytteenottopisteessä.


  Tiedot pysyvät salassa

  Näytteesi ja tietosi käsitellään salassa pidettävän tiedon tietosuojamääräysten mukaisesti, luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojasi huomioiden. Näytteet koodataan ja näytteenantajan tunnistetiedot korvataan koodilla.  Biopankkien toiminta on luvanvaraista ja sitä määrittelee Biopankkilaki. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo biopankkien toimintaa.
  Hormonipositiivista rintasyöpää sairastava Eeva, 54, ei miettinyt kahta kertaa,

  kun häntä pyydettiin Helsingin Biopankin näytteenantajaksi.  "Tautini on varsin vakava ja omalla kohdallani sopivan lääkehoidon löytyminen on tuottanut suuria haasteita. Haluan uskoa, että tutkimuksen avulla voidaan auttaa muita ja löytää hoitoon nykyistä yksilöllisempiä ratkaisuja. Minua pelottaa, että tautini periytyy tyttärelleni. Jos tutkimuksesta ei ole hyötyä itselleni, niin ehkä sen kautta voidaan löytää ratkaisuja tulevaisuudessa rintasyöpää sairastaville. Näytteenantajana voin myös auttaa suomalaista tiedettä."  Eeva kokee, että biopankkitutkimus on tärkeää ja näytteenannosta olisi syytä tehdä yleispätevä käytäntö.  "Minulla oli toki vakavan taudin sairastajana oma mielenkiinto mukana, kun lähdin näytteenantajaksi. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ilman vakavaa tautiakin kannattaisi luovuttaa näyte Helsingin Biopankille. Juuri hiljattain suosittelin tuttavilleni näytteen luovuttamista. Jos mahdollisuus näytteenannolle on, niin kyllä se kannattaa ehdottomasti käyttää. Kun saadaan riittävästi pohjaa biopankille, voidaan myös saavuttaa hyviä tuloksia."


  Mikä on biopankki?


  Helsingin Biopankki kerää ja säilyttää biologisia näytteitä, kuten veri- ja kudosnäytteitä sekä näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Monipuolisen näytekannan varmistamiseksi näytteitä tarvitaan sekä terveiltä että kroonisia ja harvinaisempia sairauksia sairastavilta henkilöiltä.


  Jokaisen näyte on tarpeellinen ja arvokas. Biopankkitutkimuksen avulla pyritään selvittämään sairauksien syitä sekä perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niiden syntyyn. Lisäksi pyritään sairauksien ehkäisyyn ja turvallisten, tehokkaiden ja yksilöllisten hoitojen ja diagnostiikan kehittämiseen.


  Biopankkitutkimus perustuu ihmisten antamiin näytteisiin, jotka otetaan yleensä hoitoon liittyvän näytteenannon yhteydessä tai henkilön osallistuessa tieteelliseen tutkimukseen.


  Helsingin Biopankin perusnäyte on yksi 10 ml verinäyteputki.