Ole osana

tiedettäLuovuta näytteesi Helsingin Biopankille

ja ole osana suomalaista tutkimusta


Luovuttamalla näytteesi

Helsingin Biopankille olet mukana ehkäisemässä sairauksia, kehittämässä hoitoja, edistämässä terveyttä ja mahdollistamassa suomalaisen biopankkitutkimuksen.Jokainen näyte on tärkeä tieteelle.

 • Lataa selvitys näytteenantajalle
 • Lataa biopankkisuostumus
 • Näytteen antaminen on vapaaehtoista

  Näytteiden keräys ja käyttö biopankkitutkimuksessa perustuu näytteenantajan vapaaehtoiseen suostumukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa.


  Perehdy biopankin selvitykseen näytteenantajalle ja täytä biopankkisuostumus. Palauta biopankkisuostumus postitse kirjekuoressa osoitteeseen.  HUS, Helsingin Biopankki

  Info HUSBI

  Tunnus 5000493

  00003 VASTAUSLÄHETYS
  Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita. Lähetämme sinulle postitse kopion suostumuksesta sekä tiedon siitä, koska voit käydä luovuttamassa verinäytteen (10 ml) HUSLABin näytteenottopisteessä.


  Tiedot pysyvät salassa

  Näytteesi ja tietosi käsitellään salassa pidettävän tiedon tietosuojamääräysten mukaisesti, luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojasi huomioiden. Näytteet koodataan ja näytteenantajan tunnistetiedot korvataan koodilla.  Biopankkien toiminta on luvanvaraista ja sitä määrittelee Biopankkilaki. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo biopankkien toimintaa. • Biopankkilaki
 • Professori Joensuu korostaa, että näytteiden hyödyntäminen on nykypäivänä korkealaatuisen syöpätutkimuksen ehdoton edellytys.  "Syöpätutkimus nojaa suurelta osin ihmisen biologiaan. Näytteet auttavat ymmärtämään paremmin syövän toimintamekanismeja ja toisaalta palvelevat uusien lääkehoitojen kehitystyötä. Juuri tähän perustuu uusien syöpälääkkeiden käyttöön tuleminen. On opittu ymmärtämään syövän biologiaa ja sen jälkeen on pystytty kehittämään uusia lääkkeitä, jotka täsmällisesti tai suhteellisen täsmällisesti kohdistuvat niihin muutoksiin mitä syövässä on. Ilman näytteitä ja tutkimusta on erittäin vaikea kehittää uusia syöpähoitoja. Siksi näytteiden helppo ja runsas saatavuus tutkimuksen käyttöön on erittäin tärkeää."  Joensuu muistuttaa, että biopankeille antaa tällä hetkellä suostumuksen vain osa henkilöistä. "Jos halutaan tehdä esimerkiksi tutkimuksia, joiden tarkoituksena on kohdentua valikoimattomasti koko väestöön tai koko potilasryhmään, olisi todella hyvä asia, että saataisiin kattavasti näytteitä biopankkiin. Tällöin tutkimuspohja olisi mahdollisimman totuudenmukainen ja siihen ei tulisi vinoutumia."


  Mikä on biopankki?


  Helsingin Biopankki kerää ja säilyttää biologisia näytteitä, kuten veri- ja kudosnäytteitä sekä näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Monipuolisen näytekannan varmistamiseksi näytteitä tarvitaan sekä terveiltä että kroonisia ja harvinaisempia sairauksia sairastavilta henkilöiltä.


  Jokaisen näyte on tarpeellinen ja arvokas. Biopankkitutkimuksen avulla pyritään selvittämään sairauksien syitä sekä perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niiden syntyyn. Lisäksi pyritään sairauksien ehkäisyyn ja turvallisten, tehokkaiden ja yksilöllisten hoitojen ja diagnostiikan kehittämiseen.


  Biopankkitutkimus perustuu ihmisten antamiin näytteisiin, jotka otetaan yleensä hoitoon liittyvän näytteenannon yhteydessä tai henkilön osallistuessa tieteelliseen tutkimukseen.


  Helsingin Biopankin perusnäyte on yksi 10 ml verinäyteputki.